ورزش، سایت تخصصی رشته های ورزشی

ورزش، سایت تخصصی رشته های ورزشی (/)
-   جوجیتسو (http://sport.harferooz.com/forum30.html)
-   -   اصطلاحات جوجیستو (http://sport.harferooz.com/thread763.html)

bahar 15-11-2010 08:22 AM

اصطلاحات جوجیستو
 

اصطلاحات جوجیستو

اصطلاحاتی که برای یک جوجیتسو کار نیازمند است تا طی مراحل اولیه کار آنها را فرا بگیرد به ترتیب ذیل می باشد.
اوکمی :افت زدن طرز صحیح زمین خوردن

اوشیرو :پشت

ماء:جلو

یوکو :پهلو

کایتن :چرخش کردن

تای ساباکی :جابجائی

توبی :ارتفاعی

های :اماده شدن.خبردار شدن

گیاکو :معکوس

شیکو:راه رفتن به وسیله زانو

اوچی:داخل

سوتو:خارج

اوکه :دفاع کردن

میگی:راست

هیداری:چپ

سیزا :نشستن

کریتس:ایستادن

تنپوکای:اماده شدن

تانتو:چاقو.خنجر

بوکن: شمشیر

سانچیکو:نانچیکوی سه تکه

تونفا:وسیلهای تدافعی شامل یک چوب ویک دسته در قسمت اولیه ان

ماتی: موتوقف شدن.ایستادن

هاجیمه:شروع کردن

سوریماده:اتمام وقت

شیدو:اولین اخطار

چوئی:دومین اخطار

کی کوکو:سومین اخطار

هانسو کومکه:اخرین اخطار کهمنجر به اخراج حریف از زمین میشود

کاچ:برنده

هانتی:مساوی

اتمی:ضربه زدن

داچی :طرزایستادن به صورت کلاسیک

شیزن تای:حالت طبیعی بدن

جیگوتای :حالت تدافعی(گارد دفاعی)

ری:احترام گذاشتن

شومن :قبله پرجم

اوده گانی: حریف

سنسی: استاد

شیهان:استاد بزرگ استادان دان ۴به بالا

بارای:دروکردن

گری: ضربه پا

گدان: پائین

چودان: قسمت میانی

جودان :بالا

هیچی :ارنج(ام پی)

مواشی: چرخشی

سوکی: مشت

هیزا: زانو

اکو: درو کردن

گاری: دروکردن

گان من :صورت

تسوی گانه: بیضه

مانه: قفسه سینه

گاتامه: نگه داشتن

شیمه: خفه کردن

کانست: شکستن

اشی کوبی: قوزک پا

اشی: ساق پا

اتمی واز:ا:تکنیکهای مبارزهای

ایپون: امتیاز ضربه فنی

مای تا: تسلیم شدن

کارا: خالی کردن

کاتامه: قلاب کردن

تمپوکای:آماده شدن

کوبی:گردن

ناگه :پرتاب کردن

نوازا:فنون درگیری در خاک

اوبی :کمربند

اوساءکومی:نگه داشتن به طرف پائین

ماواری :ارتفاعی.کشیده

اوتوشی :پرتاب کردن

سوده :استین

سوتو:بیرون.دست بالا

تیشو:کف دست

توری :مدافع

اوکی:مهاجم
اکنون ساعت 09:49 PM برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.

Powered by vBulletin Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.


Free Persian Language By Harfe rooz Ver 3.0